Quy định về hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi. Những thông tin quy định về hoá đơn điện tử là nội dung chính sẽ được tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan

Hoá đơn điện tử là gì?

Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP định nghĩa về hoá đơn điện tử như sau:
- Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hình thức của hóa đơn là hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.


- Hóa đơn điện tử được chia làm 2 dạng là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế. Tính cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Giới thiệu hoá đơn điện tử là gì?
Trong đó:
  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
  • Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.
  • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Quy định bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:
- Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ.
- Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Chuyển đổi hoá đơn điện tử
Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

- Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi:

+ Có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; hoặc

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

- Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

- Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm:
- Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua;
- Tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.
Những thông tin tổng hợp trên đây về quy định hoá đơn điện tử hy vọng đã cung cấp những ​thông tin bổ ích và cần thiết cho bạn. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm thông tin khác về hoá đơn điện tử. Vui lòng liên hệ số hotline: 08.5759.8368 để được tư vấn và hỗ trợ thêm.
 

Ngày đăng: 05-12-2022
bang gia thanh lap cong ty, doanh nghiep moi nhat 2020, 2021
Share lên Zalo
Khắc dấu nhanh
Chữ ký số
Hóa đơn điện tử
Văn phòng phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659