Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Những điều cần biết khi bạn cần thay đổi địa chỉ công ty, trụ sở chính hay văn phòng đại diện, chi nhánh cùng tỉnh hay khác tỉnh, cùng quận hay khác quận.

Bài viết liên quan

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

1. Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Trình tự thực hiện

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.\

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Lệ phí: 

<p justify="" text-align:"="">+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Ngày đăng: 07-01-2021
bang gia thanh lap cong ty, doanh nghiep moi nhat 2020, 2021
Share lên Zalo
Khắc dấu nhanh
Chữ ký số
Hóa đơn điện tử
Văn phòng phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Thành Lập Công Ty Giá Rẻ HCM Trên Mastodon